Bine de știut

SALONTA@2050 este un proiect inedit și atipic aplicat, în totalitate independent civic, autosustenabil și autocapitalizabil la nivel de economie socială aplicată avansată creeat cu scopul fundamental de a oferi protecție reală organică anticipativă la nivel social și economic pe termen mediu și lung, cu impact pe termen scurt, în cadrul tranziției din a IV-a REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ, destinat tuturor indivizilor din cadrul comunității Salonta și nu numai, indiferent de statut, funcție, culoare, religie, etnie sau apartenența de grup.

Protecție oferită prin educație simplificată bazată pe o structră informațională corect filtrată și structurată in asemena mod încât să corespundă nevoilor reale comunității întregi de combatere a amneziei și hipnozei sociale iar la bază la nivel aplicativ are înglobat cele mai avansate și avangardiste mecanisme economice create cu scopul fundamental de a oferi dezvoltare durabilă, organică și sustenabilă întregii economii locale și generaților următoare.

Strategia de dezvoltare durabilă inclusă în cadrul proiectului a fost dezvoltată în perioada 2018-2020 și are în centru ca obiectiv strategic, ridicarea gradului de vibrație la nivel energetic a tuturor indivizilor din cadrul urbei, strategie bazată pe următoarele fundamente: BUNĂSTARE ȘI PROSPERITATE LA NIVEL DE INDIVID, GRUP ȘI DE MASĂ.

Valorile pe care se bazează întreg ecosistemul, sunt următoarele:

1. Solidaritate

2. Empatie

3. Compasiune

4. Respect

5. Demnitate

6. Onoare

Menționăm pe această cale, că întreg proiectul SALONTA@2050, respectă toate fundamentele, raționamentele și conceptele academice și științifice în vigoare.

Particularitatea proiectului constă în faptul că este singurul proiect creat în afara coordonatelor timp și spațiu.

Valoare de piață a întregului proiect la maturitate depășește valoarea de 1 Miliard de Euro, conform evaluarălior de piață.

Notă autor,

Tehnic Salonta nu merita un asemenea proiect în schimb moral și principial, da.

Nomad Economics 2-1-2

Countdown 2050-2022

Countdown 2050-2022

"Történelmi pillanat!" M.B.

"Zseniális!" L.Cs.

"Haos!" G.I.

"Fucking Fabulous Future" H.Cs.

Vizitatori Archivă